20Bajnoki
Cím
9Magyar Kupa
Győzelem
3Szuperkupa
Győzelem
3Ezüst-
cipő
1Bronz-
cipő

Videoton FC - Újpest FC

Puskás Akadémia Pancho Aréna, 2017. július 30. 18:00

Puskás Akadémia Pancho Aréna
2017. július 30. 18:00

Jegyinfó - Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a webshop üzemeltetéshez és használatához, valamint a klubkártya kiváltásához kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi tevékenységről

1)           Bevezetés

Az Újpest 1885 Futball Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával (ujpestfc.hu), illetve az általa a jegy-, bérlet- és klubkártya kiállítással, értékesítéssel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e szabályokat és elvárásokat minden, vele közreműködő adatfeldolgozóval is érvényesítteti.

Az Újpest FC fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben értesíti a felhasználókat.

A tájékoztató módosítása nem lehet visszamenő hatályú, azonban hatálybalépésétől kezdődően valamennyi, az adatkezelő rendezvényeire már kiváltott és érvényes jegyre, bérletre, klubkártyára és ezek tulajdonosaira, valamint az adatkezelő által használt, beléptető rendszerrel ellátott stadionokba dokumentáltan belépő személyekre is kiterjed.

Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, azt felteheti postai úton a 1044 Budapest, Megyeri út 13. címre küldött levélben vagy az ujpestfc@ujpestfc.hu címre küldött e-mailben.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az adatkezelő weboldalán, a http://www.ujpestfc.hu/oldalak/40 cím alatt.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával üzemeltetett klubkártya rendszerben klubkártyát, vagy az adatkezelő vagy megbízottja szervezésében megrendezett olyan mérkőzésre belépőjegyet vagy bérletet váltó személyekre, ahol a jegyértékesítés névre szólóan történik, valamint a sportrendezvényre belépő személyekre.

A tájékoztató visszavonásig érvényes és hatályos.

2)         Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Újpest 1885 Futball Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1044 Budapest, Megyeri út 11-13.
Az adatkezelő e-mail címe: ujpestfc@ujpestfc.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06 1 231 00 88
Az adatkezelő honlapja: www.ujpestfc.hu  

3)         Az adatfeldolgozók megjelölése, elérhetőségei

Az adatfeldolgozásra az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogosult.

Adatfeldolgozó megjelölése, elérhetőségei:

Nádor Rendszerház Kft.
székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
cégjegyzékszám: 01-09-074755
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
elektronikus levélcíme: info@nador.hu
honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer, a központi jegy-és bérletértékesítési rendszer és a klubkártya rendszer üzemeltetője, ezek támogatását adja, a rendszerekben az adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

e-Corvina Kft.
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
cégjegyzékszám: 01-09-718803
levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
elektronikus levélcíme: info@e-corvina.hu
honlapja: www.ecorvina.hu 

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. al-adatfeldolgozója, ezen feladatok során személyes adatokhoz hozzáférhet, azokban változtatást csak az adatkezelő írásbeli utasítására végezhet.

TEX Hungary Kft.
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
cégjegyzékszám: 01-09-877903
levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
elektronikus levélcíme: info@tex.hu, konyveles@tex.hu
klubkártya ügyekben: klubkartya@tex.hu
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu
honlapja: www.tex.hu

A TEX Hungary Kft. a jegy- és bérletértékesítés esetében az adatkezelő viszonteladója (jegyértékesítési partnere), a klubkártya rendszerben a Futballkártyák, erre vonatkozó felhatalmazás esetén klubkártyák kiállítója a vevőszolgálati feladatok ellátója.

Az adatkezelő adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az http://www.tex.hu/mlsz/ címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők a sportszervezet által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.

Jegymester Kft.
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
cégjegyzékszám: 01-09-369537
elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegy- és bérletrendszer fejlesztője, a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja.

A jegy-és bérletértékesítési rendszer, valamint a klubkártya rendszer kapcsán az adatkezelő megbízásából vendégjegyeket értékesítő sportszervezet és vagy annak jegyértékesítő partnere is, ezek listája az adatkezelési tájékoztató mellékletében található.

4)         Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények szabályozzák:

-           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
-           a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a;
-           a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.).

Az adatkezelő alapvetően két egymástól teljesen elkülönülő adatkört kezel.

Ennek megfelelően az egyik adatkörben a személyes adatok rögzítésének, tárolásának a jogalapja – az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban – a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazás (a továbbiakban: törvényi adatkezelés).

A kapcsolattartáshoz, valamint a marketing célú adatkezeléshez megadható adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban kizárólag az érintett hozzájárulása lehet (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésén és a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

5)         A kezelhető személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg.

Eszerint, a néző

a) neve,
b) születési helye és ideje,
c) anyja neve,
d) lakcíme

kezelhető.

Az a) és b) pontban megjelölt adatok rögzítése a klubkártya és a névre szóló belépőjegyek kibocsátásához elengedhetetlenül szükséges.

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az adatkezelő elhatározásából csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján a valamennyi sportrendezvényre vonatkozó kizárás legrövidebb időtartama hat hónap lehet, és legfeljebb két évig terjedhet, illetve meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás hat hónaptól négy évig tarthat. A kizárás kezdőidőpontját és időtartamát a szervező az elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. A lakcímadat a határozat kézbesítését követően törlésre kerül.

A Sportrendészeti Nyilvántartásból történő adatlekérdezéshez az informatikai rendszer alapvetően az érintett nevét, születési helyét és idejét használja fel. Adategyezőség esetén az adatlekérdezés további személyes adatra is kiterjedhet (anyja neve).

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, előzetesen egyértelműen és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási célra megadott adatok és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, marketing célra magadott adatok kezelhetők.

Kapcsolattartásra és/vagy marketing célból az adatkezelő csak a néző

a) nevét;
b) kártyaszámát;
c) elektronikus levélcímét;
d) telefonszámát és/vagy
e) postai levelezési címét kezeli.

Megadott marketing hozzájárulás esetén az egyénre szabott kereskedelmi kommunikáció céljából a meglátogatott mérkőzések számát és jellegét is nyilvántartjuk.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kapcsolattartás, és/vagy az érintett tájékoztatása az adatkezelő által szervezett sport- és egyéb rendezvényekről, a klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, valamint részére egyedi kereskedelmi ajánlatok eljuttatása.

A klubkártya rendszer működése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes működés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következő adatok kezelése:

a)         klubkártyaszám;
b)         klubtag kategória;
c)         kártyaigénylés dátuma és időpontja;
d)        a kártya átvételének helye;
e)         előregisztrált-e;
f)         PIN kód;
g)         a tag, illetve a törvényes képviselő aláírása;
h)         16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képviselő neve és címe.

A klubkártya nyomtatásához az adatkezelő rendelkezésére bocsátott fényképet a nyomtatáskor az adatkezelő vagy adatfeldolgozója azonnal törli.

A klubkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történő előzetes regisztráció alkalmával, vagy a jegyvásárlás során kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjedő – kezeléséhez.

Online előzetes regisztráció során a https://klubkartya.mlsz.hu oldal és a jegyvásárlás során a https://meccsjegy.mlsz.hu oldal a weboldal látogatásokat az oldal biztonságos működésének érdekében, az esetleges visszaélések megelőzése és felderítése céljából naplózza. A naplófájl tartalmazza a látogatás dátumát és időpontját, a meglátogatott weboldal címét, a látogató számítógépének IP címét, proxy esetén a proxy szerver IP címét, valamint a felhasználó operációs rendszerére és böngészőjére vonatkozó adatokat. Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogatók személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről betöltött részeket nem tartalmaz.

A meccsjegy.mlsz.hu oldal cookie-t használ és Google Analytics kódot rögzít.

6)         Az adatkezelés időtartama

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belépőjegy, bérlet, illetve a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen időtartam elteltével a személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők.

A https://meccsjegy.mlsz.hu és a https://klubkartya.mlsz.hu honlapok naplófájljaiban az adatokat az üzemeltető 365 napig tárolja.

Az Infotv. értelmében az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezeket az adatokat az adatkezelő az Infotv. 15. § (3) bekezdése alapján 5 évig tartja nyilván. A személyes adatok törlését követően csak a kártyaszám birtokában tudunk az adatkezelésről felvilágosítást adni.

A visszaadott klubkártyákat a törlés kérésétől, vagy érvényességének leteltét követő 3 napon belül megsemmisítjük. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulói nyilatkozatot a hozzájárulás visszavonását követő legrövidebb időn belül megsemmisítjük.

7)         Hozzáférés az adatokhoz és az adattovábbítás

A Sporttörvény 72/A. § (8) bekezdésére tekintettel szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a klubkártya értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a Sportrendészeti Nyilvántartás adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján az adatkezelő az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező szerv a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a Sportrendészeti Nyilvántartásból.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és személyes adatait egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

Beléptető rendszer alkalmazása esetén, amennyiben a szervező a klubkártya használatát kötelezővé tette, a szervező a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa által bemutatott klubkártyához hozzárendelt, a törvényi adatkezelés körébe tartozó adatokkal.

A Sporttörvény 72/B. § (5) bekezdése alapján a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapon belül az érintett néző nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint lakcímét megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

A rendező a kizárás érdekében a rögzített személyes adatokat átadja a szervezőnek.

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a Sportrendészeti Nyilvántartásba.

A Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdése szerint a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és a klubkártya adatai alapján megállapítani.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében kezelt adatok csak az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulásával továbbíthatók.

8)         Az adat megismerésére jogosultak köre

A törvényi adatok megismerésére csak az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint a törvényben hivatkozott hatóságok és csak a törvényben meghatározott cél elérése érdekében jogosultak.

Ha a néző idegenbeli mérkőzésre a vendéglátó klubtól (válogatott mérkőzés esetében az MLSZ-től vagy jegyértékesítő partnerétől) jegyet kíván vásárolni, akkor a jegyértékesítő klub (válogatott mérkőzés esetén az MLSZ) és szerződéses jegyértékesítő partnere a névre szóló belépőjegy kiállítása alapján hozzáfér a klubkártyával és/vagy a névre szóló belépőjegy vagy bérletértékesítéssel összefüggésben kezelt adatokhoz. Ezek a klubok listája elérhető az adatkezelési tájékoztatók mellékletében, a https://meccsjegy.mlsz.hu oldalon és megtekinthetők a jegyértékesítő partnereknél, továbbá az érintett stadionok jegypénztárainál. Ezen esetekben az adatok megismerésére vonatkozó felhatalmazást az érintett hozzájárulása adja.

Írásbeli szerződés alapján, az adatkezelő nevében a POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. (1146 Budapest, Cházár András u. 19. II/4.) a beléptetéskor a törvényben meghatározott és nyilvántartott személyes adatokat, valamint a személyazonosság igazolása érdekében bemutatott, ezt a célt szolgáló okmányban feltüntetett személyes adatokat megismerheti. Arról jegyzetet, felvételt csak abban az esetben készíthet, ha a sportlétesítményből eltávolítandó néző személyazonosságát kell megállapítania. Az így megismert adatokat csak a sportrendezvény szervezője vagy a helyszínre érkező hatóság részére történő átadás érdekében használhatja fel.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megadott személyes adatok megismerésére csak a hozzájárulás címzettje és adatfeldolgozója jogosult. 

9)         Adatbiztonsági intézkedések

A Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével létrehozott informatikai rendszer garantálja, hogy:

-           a kezelt személyes adatokhoz csak az erre jogosultak férhetnek hozzá személyenként kiadott felhasználónév és jelszó birtokában;
-           a rendszerben létrehozott szerepkörök biztosítják, hogy mindenki csak a munkájához szükséges mértékben férjen hozzá az adatokhoz;
-           a személyes adatokkal kapcsolatos, az Infotv. 3. § 10. pontjában meghatározott műveleteket a rendszer rögzíti, azokat a rendszerhez csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek végezhetik el;
-           a Sportrendészeti Nyilvántartásból történő lekérdezés, valamint valamennyi elektronikus adattovábbítás során az informatikai rendszerek között a személyes adatok titkosított formában kerülnek továbbításra.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelően gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megismert személyes adatokat törvény alapján arra nem jogosult 3. személynek, vagy jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személynek és/vagy az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

Az adatkezelő az Infotv. 15. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítási és a 15. § (1a) bekezdés szerinti incidens nyilvántartást vezet.

A webshop és a klubkártyarendszer oldalait biztonságos, titkosított (SSL) kapcsolaton keresztül érheti el, így a felhasználó adatai maximális biztonságban vannak. Tanúsítványunkat ellenőrizheti az alábbi képre/linkre kattintva.

10)       Az érintettet megillető jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül megilleti

-           a tájékoztatáshoz való jog,
-           az adatok helyesbítéséhez való jog,
-           az adatok zárolásához való jog,
-           a tiltakozás joga,
-           az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törléséhez való jog.

Annak a nézőnek, aki érvényes belépőjegy birtokában a sportrendezvényt nem kívánja megtekinteni és a jegyét visszaadja a jegy-és bérletértékesítési rendszerben, illetőleg annak a tagnak, aki a klubkártyája érvénytelenítését kezdeményezi a klubkártya, valamint a jegy-és bérletértékesítési rendszerben tárolt adatai megsemmisítéséhez van joga.

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés befejeződését követően a személyes adatokat a rendszerekből és nyilvántartásokból töröljük, így ekkor az adatok felhasználásáról már csak a klubkártya szám (belépőjegy vagy bérlet esetében a vonalkód részét képező számsor) birtokában kérhet tájékoztatást az érintett.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben, legfeljebb azonban 25 napon belül tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a kötelező adatkezelés kivételével nyilvántartott egyéb személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett az Infotv. 21. § (1) bekezdése értelmében tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

-           ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
-           ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
-           törvényben meghatározott egyéb esetben.

A hozzájáruláson alapuló adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást az érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezelőnél.

Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak módosítását vagy hozzájárulásának visszavonását ingyenesen az adatkezelőnél vagy a klubkártya kibocsátójánál kérheti személyesen, illetőleg a futballkartya@tex.hu címre küldött elektronikus levélben kezdeményezheti, vagy a klubkártya rendszerbe a https://klubkartya.mlsz.hu oldalon bejelentkezve önmaga elvégezheti.

Az igénylő/vásárló által megadott elektronikus levélcímről a fenti elektronikus levélcímre érkező kérést az adatkezelő vagy feldolgozója csak akkor tekinti az érintett kifejezett akaratának, ha a kérésére az érintett a nyilatkozatát külön e-mailben is megerősíti. Az adattörlés csak a megerősítő e-mail megérkezését követően történik meg.

A törvény felhatalmazása alapján kezelt személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó igényét az érintett bejelentheti személyesen az adatkezelőnél, illetve a klubkártya kiváltásának helyszínén, valamint postai úton, az adatváltozást igazoló eredeti okmány (pl. házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím megszerzését igazoló okirat, stb.) hiteles másolata, avagy személyes adatainak teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt megküldésével.

11)       Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben bárki úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő, vagy a megbízásából direktmarketing tevékenységet végző személy vagy vállalkozás megsértette a Grt. rendelkezéséit, jogosult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás megindítására. 

Budapest, 2016. január 11.

 

MELLÉKLET

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a webshop üzemeltetéshez és használatához, valamint a klubkártya kiváltásához kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi tevékenységről szóló adatkezelési tájékoztatóhoz

 

Az adatkezelő és jegyértékesítő partnere a névre szóló belépőjegy kiállítása (esetleges módosítása) érdekében és annak idejére a Sporttörvény 72/A. § (7) bekezdésére tekintettel hozzáférhet a vendégnéző klubkártyával összefüggésben kezelt adataihoz, illetőleg a vendég sportszervezet megbízásából, annak adatfeldolgozójaként a jegyértékesítés során személyes adatokat rögzít.

A fenti esetekben az adatok megismerésére jogosult adatkezelők és adatfeldolgozók az alábbiak:

1.         Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. (5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.)
2.         Diósgyőr FC Kft. (3534 Miskolc, Andrássy út 61.)
3.         Dunaújváros PASE Kft. (2400 Dunaújváros, Barátság útja 38.)
4.         DVSC Futball Szervező Zrt. (4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.)
5.         Fehérvár FC. Kft. (8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.)
6.         FTC Labdarúgó Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 129.)
7.         Győri ETO FC Kft. (9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.)
8.         Honvéd FC Kft. (1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3.)
9.         Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.)
10.       KTE Labdarúgó Kft. (6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/a)
11.       Új Lombard Sport Kft. (8500 Pápa, Várkert u. 2.)
12.       Mezőkövesd Zsóry FC Kft. (3400 Mezőkövesd, Széchényi út 9.)
13.       MTK Budapest Zrt. (1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
14.       Nyíregyháza Spartacus FC Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/A)
15.       Paksi Futball Club Kft. (7030 Paks, Fehérvári út 29.)
16.       PMFC-SPORT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7633 Pécs, Stadion u. 2.)
17.       Puskás Futball Klub Kft. 8086 Felcsút, Fő utca 176.
18.       Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Rohonci út 3.)
19.       Újpest 1885 Futball Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 13.)
20.       Vasas Futball Club Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 58.)
21.       ZTE Football Club Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
22.       Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2.D)

Budapest, 2016. január 11.